Wegen rondom het Lonneker Steumke

wegen_rond

Zoals eerder beschreven , liep men in vroeger tijden vanaf de Oldenzaalsestraat naar ’t Amelink. Vandaar uit kon men naar de Blijdensteinbleek lopen en later ook naar de moestuin. Zie de rode stippelweg. Die weg kwam uit waar nu het huis van Vermeulen staat. In later tijden was dat één van de ingangen van de fabriek. De andere lag ongeveer op de plek waar nu de ingang is van het Lonneker Steumke.

De Voortsweg stamt uit 1891, althans de naam. Er was al wel langer een pad. De oorsprong van de Bijdensteinbleekweg is niet zo duidelijk. Op een kadastrale kaart uit 1832 komt de weg niet voor. Op een kaart uit 1939 wel.

Het huidige fietspad was oorspronkelijk de spoorlijn van Haaksbergen – Enschede – Lonneker – Oldenzaal. In 1975 werd deze spoorlijn omgevormd tot fietspad.

Blijft over het pad, dat toegang geeft tot de voormalige tuinmanswoning, Voortsweg 500.

Ik denk, dat dit pad ouder is dan de Blijdensteinbleekweg. Het kwam uit op de oorspronkelijke weg van ’t Amelink naar het Steumke.

De Kroezeboom aan het eind van de Blijdensteinbleekweg is zeker ouder dan 200 jaar en stond, zoals alle kroezebomen op een kruispunt van wegen. In ons geval dus op het kruispunt van de Welnaweg, het pad naar het Amelink en de voorloper van de Blijdensteinbleekweg.

N.B. De Amelinklaan is van veel recenter datum.