Gebouwen op Stoomblekerij het Steumke

Gebouwen op het Lönnker Stömke

 

 1. ververij + drogerij (machines uit + 1880-’90!)
 2. loze ruimte – later : continu ververij
 3. zengerij (afbranden van de kanten van het doek)
 4. aannaaierij (van doeken en lappen aan elkaar) + centraal magazijn
 5. algemene opslagloods van doek + van ijzer (opslag van vaten, chemicaliën en gereedschap)
 6. blekerij (bleken van doek in de breedte in Merchichair? machine met stoom)
 7. strengblekerij (voor in elkaar gedraaid doek – zo is men oorspronkelijk ook begonnen)
 8. ketelhuis (2 stoomketels – eerst op kolen brandend, eind jaren vijftig op olie en gas – later beide op gas)
 9. kantoren en tekenkamer + chef technische dienst
 10. timmerwerkplaats, onderhoudsdienst en ruwerij (flanel werd opgeruwd)
 11. pompfilterhuis (opgepompt water uit de grond werd gefilterd en naar de bassins gepompt)
 12. waterbassins (overkapt op de plaats van het oorspronkelijk natuurlijke bleekveld voor de watervoorraad)
 13. opmaakzaal (doek werd ingepakt en klaargemaakt voor transport) + logistiek gedeelte. Boven waren er een kantine + douches.
 14. spanraamafdeling (doek op breedte brengen) + toiletten + kalanderij (het op glans brengen van doek d.m.v. Sanformachine + opslag van bokken met doek.
 15. spanraamafdeling met 2 spanramen + boven popbordes (pap [aardappelmeel] werd in ketels klaargemaakt en d.m.v. leidingen naar het bad en spanraam gepompt).
 16. kantoren voor directie/bedrijfsleider en administratie + planning + boven laboratorium voor ongeveer 16 personen.
 17. vijver (voor noodvoorraad water en bluswater)
 18. dienstwoning (eerst voor bedrijfsleider Roozeboom, later voor machinist Belt)