HISTORIE

Beste lezer,

Wat wij u op deze pagina’s vertellen over de geschiedenis van het Lonneker Steumke en omgeving is nadrukkelijk niet door ons ontdekt. Boeken, tijdschriften en organisaties hebben het voorwerk gedaan, waarvoor wij hen danken. Wij hebben uit de vloed van gegevens slechts die zaken gehaald, die voor de geschiedenis van het Steumke relevant zijn. Maar ook dit is beslist niet in beton gegoten. Regelmatig zijn er nieuwe inzichten. Daarom nodigen wij u  nadrukkelijk uit te reageren, als wij iets hebben opgeschreven, dat onjuist is of aanvulling behoeft.

Leidraad voor onze activiteiten is de behoefte te weten op wat voor een historische plek wij wonen. Wij hopen dat ook u dat interesseert.

Wim Janssen en Hans Oordt

 

Win en Hans zijn al enige jaren bezig om de geschiedenis van het gebied in beeld te brengen. Hun bijdragen staan onder ‘Historie’ in de menubalk vermeld.